Zaśmiecanie przestrzeni publicznej - Twoja opinia na temat sytuacji w Dissen
0 %
Drodzy uczestnicy,

W ramach naszych studiów Bachelor of Arts Administracji Publicznej na Uniwersytecie
Nauk Stosowanych w Osnabrück, wspólnie z miastem Dissen aTW badamy przyczyny
zaśmiecania przestrzeni publicznej.

Z Państwa wsparciem chcielibyśmy opracować środki, które pomogą, zmniejszenie problemu
śmieci w Dissen, a tym samym osiągnięcie czystego i uporządkowanego obszaru miejskiego.
osiągnąć.

Twoje odpowiedzi są anonimowe i zostaną wykorzystane tylko do naszego praktycznego
projektu.

Bardzo dziękuję za pomoc!

Annabelle Warning, Julia Ehrlich, Ilsabee Rademacher, Jan Dohn und Julia Schliephake‚
Studenci, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück