Замърсяване на обществени места - вашето мнение за ситуацията в Дисен
0 %
Уважаеми участници,

В рамките на бакалавърската си програма по публична администрация в Университета за
приложни науки в Оснабрюк заедно с град Дисен изследваме причините за
изхвърлянето на отпадъци на обществени места.

С вашата подкрепа бихме искали да разработим мерки, които да помогнат за
намаляване на проблема с боклука в Дисен и по този начин да постигнем чист и
подреден градски район.

Вашите отговори са анонимни и ще бъдат използвани само за целите на нашия
практически проект. Благодаря ви много за помощта!

Анабел Уорнинг, Юлия Ерлих, Илсабее Радемахер, Ян Дън и Юлия Шлифаке'
Студенти, Университет за приложни науки в Оснабрюк